Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česká společnost a mateřství mikrosonda do názorového světa postmoderních českých žen
Název práce v češtině: Česká společnost a mateřství
mikrosonda do názorového světa postmoderních českých žen
Název v anglickém jazyce: Czech society and maternity
a micro-probe into the opinion world of modern czech women
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.05.2008
Datum zadání: 16.05.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2009
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: PhDr. Miloslava Turková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK