Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cestopisy Adolfa Hoffmeistera. Pohlednice z Číny, Made in Japan
Název práce v češtině: Cestopisy Adolfa Hoffmeistera. Pohlednice z Číny, Made in Japan
Název v anglickém jazyce: Travel stories of Adolf Hoffmeister. Postcards from China, Made in Japan
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.08.2009
Datum zadání: 03.09.2009
Datum a čas obhajoby: 21.09.2009 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK