Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Demografické proměny v Bosně a Hercegovině v 90. letech minulého století. Nucená migrace a její prostorové dopady
Název práce v češtině: Demografické proměny v Bosně a Hercegovině v 90. letech minulého století.
Nucená migrace a její prostorové dopady
Název v anglickém jazyce: Demographic changes in Bosnia and Herzegovina in the 90s of the last century.
Forced migration and its spatial impacts
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.07.2009
Datum zadání: 16.07.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 16.07.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.07.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP obh. 10.9.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK