Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informovaný souhlas
Název práce v češtině: Informovaný souhlas
Název v anglickém jazyce: Informed consent
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.07.2009
Datum zadání: 10.07.2009
Datum a čas obhajoby: 15.12.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.12.2009
Oponenti: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK