Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium hydratačních modelů platinových komplexů významných při léčbě nádorových onemocnění
Název práce v češtině: Studium hydratačních modelů platinových komplexů významných
při léčbě nádorových onemocnění
Název v anglickém jazyce: The Study of hydration models on platinum complexes important in anticancer cure
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.05.2009
Datum zadání: 07.05.2009
Datum a čas obhajoby: 01.07.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:07.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 01.07.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK