Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium β-N-acetylhexosaminidasy v rostlinách tabáku
Název práce v češtině: Studium β-N-acetylhexosaminidasy v rostlinách tabáku
Název v anglickém jazyce: Study of β-N-acetylhexosaminidase in tobacco plants
Klíčová slova: β-N-acetylhexosaminidasa, tabák, kapilární elektroforéza, diacetylchitobiosa
Klíčová slova anglicky: β-N-acetylhexosaminidase, tobacco, capillary electrophoresis, diacetylchitobiose
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.10.2009
Datum zadání: 04.06.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2010
Oponenti: prof. RNDr. Marie Tichá, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK