Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historická antropologie snu
Název práce v češtině: Historická antropologie snu
Název v anglickém jazyce: Historical anthropology of dreams
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2009
Datum zadání: 30.06.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2009
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: PhDr. Roman Zaoral
 
 
 
Předběžná náplň práce
Esej na téma historická antropologie snu je spíše teoreticky zaměřenou prací, která se snaží sny nazírat netradičně jako předmět zájmu historicko antropologických úvah, se zaměřením na středověk. Zpracovává různé teorie snů od antiky po osvícenství, rovněž s přihlédnutím k psychoanalýze respektive analytické psychologie 20. století, dále se věnuje především středověkému pojetí snů, vizí. Analytická část práce se zabývá prorockými sny arcibiskupa Jana z Jenštejna (14. století).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK