Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ultrazvuková detosylace sacharidových derivátů
Název práce v češtině: Ultrazvuková detosylace sacharidových derivátů
Název v anglickém jazyce: Ultrasonic detosylation of saccharide derivatives
Klíčová slova: detosylace, ultrazvuk, levoglukosan, hořčík
Klíčová slova anglicky: detosylation, ultrasound, levoglucosan, magnesium
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Jiří Kroutil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2009
Datum zadání: 27.04.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2010
Oponenti: doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Experimentální práce. Cílem je studium reakčních podmínek (rozpouštědlo, pH, reakční doba, typ zpracování reakční směsi) pro odstranění 4-methylbenzensulfonylové skupiny z 1,6:3,4-dianhydro-4-O-toluensulfonyl-beta-D-galaktopyranosy. Práce není příliš experimentálně náročná, spíše jde o rutinní provedení řady podobných experimentů. Základním motivem je použití ultrazvuku pro akceleraci reakce cukerného derivátu s hořčíkem. Jako výstup se předpokládá seznam úspěšných a neúspěšných reakcí s důrazem na reprodukovatelnost jejich provedení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Experimental work. The aim is a study of reaction conditions (solvent, pH, reaction time, the way of processing of the reaction mixture) for cleavage of 4-methylbenzenesulfonyl group from 1,6:3,4-dianhydro-4-O-toluensulfonyl-beta-D-galactopyranose. The thesis does not require high experimental skill, a set of a common procedures will be applied. The basic experimentation is the usage of ultrasound acceleration for the reaction with magnesium. As a result, the set of successful or wasted experiments is intended for the pass of the thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK