Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reprodukce genderových stereotypů na pozicích v rámci hodnocení vyššího managementu: případová studie
Název práce v češtině: Reprodukce genderových stereotypů na pozicích v rámci hodnocení vyššího managementu: případová studie
Název v anglickém jazyce: Gender Stereotypes on Postions within Evaluation of Higher Managment: a Case Study
Klíčová slova: management, gender, genderové stereotypy
Klíčová slova anglicky: management, gender, gender stereotypes
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.06.2009
Datum zadání: 23.06.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK