Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vizuální umění lidí se zrakovým postižením - fotografická tvorba těžce zrakově postižených
Název práce v češtině: Vizuální umění lidí se zrakovým postižením
- fotografická tvorba
těžce zrakově postižených
Název v anglickém jazyce: Visual art of people with visually impaired
- The photographic creation of severely
visually impaired people
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.06.2009
Datum zadání: 17.06.2009
Datum a čas obhajoby: 11.06.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Regina Prouzová-Květoňová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK