Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Dvě setkání s Novým světem: Kryštov Kolumbus a Bartolomé de Las Casas
Název práce v češtině: Dvě setkání s Novým světem: Kryštov Kolumbus a Bartolomé de Las Casas
Název v anglickém jazyce: Two encounters of the New world: Christobal Columbus and Bartolomé de Las Casas
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hedvika Vydrová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.06.2009
Datum zadání: 15.06.2009
Datum a čas obhajoby: 22.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
@*@#
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK