Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika konektoru v současné francouzštině
Název práce v češtině: Problematika konektoru v současné francouzštině
Název v anglickém jazyce: The Issue of Connectors in Contemporary French
Klíčová slova: konektor, konexe, text, logicko-sémantické koherenční vztahy, přípustka, přípustkové konektory
Klíčová slova anglicky: connector, connection, text, logical semantic coherence relations, concession, concessive connectors
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Loucká, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.06.2009
Datum zadání: 25.03.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.03.2013
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Miroslava Sládková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK