Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Defekty ve struktuře fluoritu vyvolané ozářením
Název práce v češtině: Defekty ve struktuře fluoritu vyvolané ozářením
Název v anglickém jazyce: Defects in fluorite structure induced by irradiation
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: RNDr. Roman Skála, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.05.2009
Datum zadání: 12.05.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:01.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2009
Oponenti: prof. Milan Rieder, prom. geol., Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Roman Skála, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK