Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kulturní život v Terezíně
Název práce v češtině: Kulturní život v Terezíně
Název v anglickém jazyce: The Culture Life in Terezin
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Ústav židovských studií (28-10)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.04.2007
Datum zadání: 17.04.2007
Datum a čas obhajoby: 23.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2009
Oponenti: doc. David Biernot, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK