Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktuální pojetí hudební výchovy na II. stupni ZŠ v souvislostech RVP
Název práce v češtině: Aktuální pojetí hudební výchovy na II. stupni ZŠ v souvislostech RVP
Název v anglickém jazyce: Music Education on the Basic Schools in the Actual Time.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Jaroslav Herden, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.06.2009
Datum zadání: 23.06.2009
Datum a čas obhajoby: 02.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK