Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Uplatnění jógy a jógových cvičení v mateřských školách
Název práce v češtině: Uplatnění jógy a jógových cvičení v mateřských školách
Název v anglickém jazyce: Aplication of yoga exercises in czech nursery schools
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Hronzová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.06.2009
Datum zadání: 09.06.2009
Datum a čas obhajoby: 04.06.2009 00:00
Místo konání obhajoby: Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Babeta Chrzanowská
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK