Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tvorba příručky v AutoCADu
Název práce v češtině: Tvorba příručky v AutoCADu
Název v anglickém jazyce: Elaboration of AutoCAD manual
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Eva Battistová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.06.2009
Datum zadání: 07.04.2011
Datum a čas obhajoby: 01.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Stanislav Lustig
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK