Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Varšavská smlouva. Počátky a krize
Název práce v češtině: Varšavská smlouva. Počátky a krize
Název v anglickém jazyce: Warsaw pact. Origin and crisis
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2009
Datum zadání: 19.06.2009
Datum a čas obhajoby: 15.09.2010 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti:
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK