Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reflexia totalitných režimov v Poĺsku a Českolovensku po roku 1989
Název práce v jazyce práce (slovenština): Reflexia totalitných režimov v Poĺsku a Českolovensku po roku 1989
Název práce v češtině: Reflexe totalitních režimů v Polsku a Československu po roce 1989.
Název v anglickém jazyce: Reflections of totalitarian regimes in Poland and Czechoslovakia after 1989.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2009
Datum zadání: 07.02.2011
Datum a čas obhajoby: 25.02.2011 11:00
Místo konání obhajoby: PFUK
Datum odevzdání elektronické podoby:07.02.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:07.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 25.02.2011
Oponenti: doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK