Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nová pojmenování motivovaná vlastními jmény domácích politiků
Název práce v češtině: Nová pojmenování motivovaná vlastními jmény domácích politiků
Název v anglickém jazyce: The new nomenclatures motivated by the proper names of the native politicians
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka a katedra české literatury (41-KCJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.05.2009
Datum zadání: 28.05.2009
Datum a čas obhajoby: 28.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Zdeňka Tichá
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK