Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Byla Staša Jílovská modernistickou překladatelskou osobností?
Název práce v češtině: Byla Staša Jílovská modernistickou překladatelskou osobností?
Název v anglickém jazyce: Was Staša Jílovská a modernist translator?
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.05.2009
Datum zadání: 27.05.2009
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK