Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrace dětí ze speciálních tříd do tříd ZŠ
Název práce v češtině: Integrace dětí ze speciálních tříd do tříd ZŠ
Název v anglickém jazyce: Integration of children from special classes into
elementary schools
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Mrkosová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.05.2009
Datum zadání: 15.05.2009
Datum a čas obhajoby: 01.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK