Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Průzkum informovanosti rodičů o prevenci dětských úrazů v batolecím období
Název práce v češtině: Průzkum informovanosti rodičů o prevenci dětských úrazů v batolecím období
Název v anglickém jazyce: Survey of how much the parents are informed about injury prevention of toddlers
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: Jaroslava Pečenková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2008
Datum zadání: 30.06.2008
Datum a čas obhajoby: 16.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:04.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2009
Oponenti: Mgr. Zdeňka Plecitá
  Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK