Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Photosynthetic Apparatus of Green Sulfur Bacteria Studied by Coherent Two-Dimensional Electronic Spectroscopy
Název práce v češtině: Studie fotosyntetického aparátu zelených sirných bakterií metodou koherentní dvourozměrné elektronové spektroskopie
Název v anglickém jazyce: Photosynthetic Apparatus of Green Sulfur Bacteria Studied by Coherent Two-Dimensional Electronic Spectroscopy
Klíčová slova: zelené sirné bakterie, primární procesy fotosyntézy, přenos energie, excitony, vibrační koherence, koherentní dvourozměrná elektronová spektroskopie
Klíčová slova anglicky: green sulfur bacteria, primary processes of photosynthesis, energy transfer, excitons, vibrational coherence, coherent two-dimensional electronic spectroscopy
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2009
Datum zadání: 29.09.2009
Datum a čas obhajoby: 11.06.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:24.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2014
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.
  prof. Janne Ihalainen
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK