Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pre-game prapration structure and content in mens elite basketball
Název práce v češtině: Struktura a obsah přípravy hráčů k utkání v mužském elitním basketbalu
Název v anglickém jazyce: Pre-game preparation structure and content in mens elite basketball
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Michael Velenský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.05.2007
Datum zadání: 05.05.2007
Datum a čas obhajoby: 05.05.2009 08:00
Místo konání obhajoby: Katedra sportovních her
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 05.05.2009
Oponenti: Mgr. Tomáš Kaprálek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod - stručná prezentace záměru práce
Teoretická východiska a literární rešeše
Cíle práce, úkoly, metody, popis metody
Výsledková část
Diskuse a závěr

Záměrem práce je zjistit a posoudit současnou tendenci ve vývoji teoretických předpokladů pro pohybové aktivity, které předcházejí (jako rozcvičení)zahájení utkání v basketbalu. V tomto směru jsou záměry práce orientovány do oblasti mužského elitního basketbalu.
Seznam odborné literatury
Dle doporučení vedoucího práce.
Předběžná náplň práce
Scope of thesis:
The aim of this work is to analyze and describe the comprehensive issues of preparation for the performance of player in sport-specific training or in professional basketball league match within the meaning of optimal warm-up of the player and his most effective motion apparatus set-up for the forthcoming performance. This thesis clearly defines the proportional ratio of active and passive parts of the warm-up, an amount of specific and nonspecific content in its active part and often discussed question of the volume of static and dynamic stretching. In terms of sequence of activities will be to define the order of individual pre-game training blocks, clarify their content and assign them adequate time fund. As a result, it is my main aim to provide clear information to both coaches and players who can use this to optimize the quality of performance.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK