Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modernist Narrative Techniques and Strategies in Selected Works of Virginia Woolf
Název práce v češtině: Modernistické narativní techniky a strategie
ve vybraných dílech Virginie Woolfové
Název v anglickém jazyce: Modernist Narrative Techniques
and Strategies in Selected Works of Virginia Woolf
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.04.2009
Datum zadání: 29.09.2010
Datum a čas obhajoby: 17.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Anna Grmelová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK