Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Benutzen der alternativen Methoden im Unterricht Deutsch als Fremdsprache mit Schwerpunkt Montessori Pädagogik
Název práce v jazyce práce (němčina): Benutzen der alternativen Methoden im Unterricht Deutsch
als Fremdsprache mit Schwerpunkt Montessori Pädagogik
Název práce v češtině: Využívání alternativních metod ve výuce německého jazyka jako cizího
se zřetelem na pedagogiku Montessori
Název v anglickém jazyce: Usage of alternative methods in the DaF education with respect
to the Montessori pedagogy
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Dagmar Švermová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.04.2009
Datum zadání: 08.04.2009
Datum a čas obhajoby: 29.05.2009 00:00
Místo konání obhajoby: UK PedF, katedra germanistiky
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK