Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Všeobecné kňazstvo v Zjavení Jána
Název práce v jazyce práce (slovenština): Všeobecné kňazstvo v Zjavení Jána
Název práce v češtině: Všeobecné kněžství ve Zjevení Jana
Název v anglickém jazyce: Priesthood of All Believers in the Book of Revelation
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Vedoucí / školitel: prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.09.2002
Datum zadání: 30.09.2002
Datum a čas obhajoby: 21.09.2009 18:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Oponenti: prof. ThDr. Pavel Procházka, Ph.D.
  doc. Jiří Mrázek, Th.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK