Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv prostorového rozložení srážek v povodí horní Chomutovky na výsledky simulací v modelu HEC-HMS
Název práce v češtině: Vliv prostorového rozložení srážek v povodí horní Chomutovky na výsledky simulací v modelu HEC-HMS
Název v anglickém jazyce: Influence of the spatial distribution of precipitation in the upper Chomutovka river basin on the HEC-HMS simulation results
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.04.2009
Datum zadání: 08.04.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2009
Oponenti: RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK