Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řízení změny v systému zapracování sester na ARO v Krajské nemocnici Liberec a.s.
Název práce v češtině: Řízení změny v systému zapracování sester na ARO
v Krajské nemocnici Liberec a.s.
Název v anglickém jazyce: Change command in Nurse Training System at Liberec Regional Hospital
ARO(Anesthesiology and Reanimation) Department
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Vrzáček
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2008
Datum zadání: 30.01.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:14.11.2008
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2009
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: MUDr. Hana Věchtová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK