Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fázové chování lipidických modelů stratum corneum I.
Název práce v češtině: Fázové chování lipidických modelů stratum corneum I.
Název v anglickém jazyce: The phase behaviour of lipidic models of stratum corneum
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: RNDr. Marie Musilová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.08.2007
Datum zadání: 13.08.2007
Datum a čas obhajoby: 11.11.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.10.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.11.2008
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK