Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvíjení pohybových dovedností u dětí vývojově opožděných - diagnostika a intervence při skupinové práci
Název práce v češtině: Rozvíjení pohybových dovedností u dětí vývojově opožděných
- diagnostika a intervence při skupinové práci
Název v anglickém jazyce: Development for Children who need help improving their Motor skills
- Assesment and Intervention in the group of pre-school Children
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.04.2009
Datum zadání: 01.04.2009
Datum a čas obhajoby: 20.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2010
Oponenti: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK