Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role sociálního pracovníka v pomoci nevyléčitelně nemocným, umírajícím a jejich blízkým
Název práce v češtině: Role sociálního pracovníka v pomoci nevyléčitelně nemocným, umírajícím
a jejich blízkým
Název v anglickém jazyce: The Role of a Social Worker in Helping the Incurable, the Dying
and Their Close Ones
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Vedoucí / školitel: PhDr. Anna Arnoldová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.04.2009
Datum zadání: 01.04.2009
Datum a čas obhajoby: 09.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2011
Oponenti: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK