Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vliv teploty na vývoj rostlin: teplotní čas a jeho význam
Název práce v češtině: Vliv teploty na vývoj rostlin: teplotní čas a jeho význam
Název v anglickém jazyce: Thermal requirements for plant development
Klíčová slova: teplotní čas, fylochron, rostlina, spodní práh vývoje, horní práh vývoje, vývoj, denní stupně růstu, fenolgie, teplota, teplotní okno, teplota, při které se rostlina vyvíjí
Klíčová slova anglicky: thermal time, phyllochron, leaf appearance rate, plant, base temperature, threshold temperature, development, growing degree-days, phenology, temperature, thermal window
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: RNDr. Hana Skálová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2011
Datum zadání: 29.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2012
Oponenti: prof. RNDr. Vojtěch Jarošík, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK