Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
English Essays Written by Czech Students: Fundamental Mistakes
Název práce v češtině: Eseje z anglického jazyka psané českými studenty: Základní chyby
Název v anglickém jazyce: English Essays Written by Czech Students: Fundamental Mistakes
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: Mark Robert Farrell
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.03.2009
Datum zadání: 30.09.2010
Datum a čas obhajoby: 17.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Marie Bojarová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK