Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkční analýza podjednotek rostlinného Arp2/3 komplexu
Název práce v češtině: Funkční analýza podjednotek rostlinného Arp2/3 komplexu
Název v anglickém jazyce: Functional analysis of plant Arp2/3 complex subunits
Klíčová slova: aktin, cytoskelet, ARP2/3 komplex, Nicotiana tabacum, BY-2
Klíčová slova anglicky: actin, cytoskeleton, ARP2/3 complex, Nicotiana tabacum, BY-2
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.03.2009
Datum zadání: 22.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. David Honys, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK