Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Institucionalizované vzdělávání seniorů
Název práce v češtině: Institucionalizované vzdělávání seniorů
Název v anglickém jazyce: The institutionalized seniors education
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.02.2009
Datum zadání: 03.02.2009
Datum a čas obhajoby: 26.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Zdenek Štěpánek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK