Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Povinnosti poddaných měst a městeček lanškrounsko-lanšperského panství podle urbáře z roku 1568
Název práce v češtině: Povinnosti poddaných měst a městeček lanškrounsko-lanšperského
panství podle urbáře z roku 1568
Název v anglickém jazyce: Obligations of subjects of cities and towns the manor of Lanškroun and
Lanšperk according to the urbar of the year 1568
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2009
Datum zadání: 30.01.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Radek Bacík
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK