Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fonologie masoretské hebrejštiny
Název práce v češtině: Fonologie masoretské hebrejštiny
Název v anglickém jazyce: Phonology of Masoretic Hebrew
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.01.2009
Datum zadání: 29.01.2009
Datum a čas obhajoby: 11.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2013
Oponenti: prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc.
  prof. Dr. Thomas Pola
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK