Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Buněčné mechanismy zajišťující vysokou osmotoleranci kvasinky Zygosaccharomyces rouxii ve srovnání s několika dalšími druhy.
Název práce v češtině: Buněčné mechanismy zajišťující vysokou osmotoleranci kvasinky Zygosaccharomyces rouxii ve srovnání s několika dalšími druhy.
Název v anglickém jazyce: The cell mechanisms providing high osmotolerance of the yeast Zygosaccharomyces rouxii compared to several other species.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Hana Sychrová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2009
Datum zadání: 29.07.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2009
Oponenti: RNDr. Anna Valentová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK