Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Práva pacientů
Název práce v češtině: Práva pacientů
Název v anglickém jazyce: The rights of patients
Klíčová slova: Práva pacientů, Zdravotnické právo, Zdravotní péče, Autonomie pacienta
Klíčová slova anglicky: Rights of the Patient, Medical Law, Health Care, Autonomy of the Patient
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Centrum zdravotnického práva (22-CZP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2009
Datum zadání: 03.08.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.09.2011
Datum a čas obhajoby: 15.09.2011 11:00
Místo konání obhajoby: PF UK, místnost č. 202
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:03.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Oponenti: prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK