Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Problematika ústavní péče o dívky se zvýšenými poruchami chování
Název práce v češtině: Problematika ústavní péče o dívky se zvýšenými poruchami chování
Název v anglickém jazyce: Problems of residential care for female adolescent with raised behavioral disoreders Vedoucí
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Poláčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.11.2008
Datum zadání: 27.11.2008
Datum a čas obhajoby: 21.05.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2009
Oponenti: PhDr. Ivana Nováková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK