Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ludvík Vítězslav Čelanský: Písňová tvorba
Název práce v češtině: Ludvík Vítězslav Čelanský: Písňová tvorba
Název v anglickém jazyce: Songs of Ludvík Vítězslav Čelanský
Klíčová slova: Čelanský, písně, písňová tvorba
Klíčová slova anglicky: Celansky, songs, works
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Marta Ottlová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.11.2008
Datum zadání: 12.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.05.2012
Datum a čas obhajoby: 10.02.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Helena Matějčková
 
 
 
Seznam odborné literatury
Josef Václav Sládek. Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech, Praha, J. Otto 1907
Balthasar, Vladimír: Sborník k 50. narozeninám Ludvíka Vítězslava Čelanského, Praha 1920
Riemanns Musiklexikon, Personenteil, Band 1, Berlin 1929
Vladimír Helfert: Pazdírkův hudební slovník naučný II, Část osobní, sv. 1., Brno 1937
Josef Teichmann: Postavy českého divadla a hudby, Praha 1941
Gracian Černušák, Bohumír Štědroň. Zdenko Nováček (ed.), Československý hudební slovník osob a institucí, Praha 1963
Mirko Očadlík, Robert Smetana, kol. autorů: Československá vlastivěda, Praha 1971
Robert Smetana, kolektiv autorů: Dějiny české hudební kultury 1890 – 1945, sv. 1, Praha 1972
Hrabák, Josef: Poetika, Praha 1973
Malá československá encyklopedie, díl 1., Praha 1984
Lébl – Ludvová: Nová doba 1860 – 1938, v: Hudba v českých dějinách, Praha 1987
Ludwig Finscher (ed.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel 1996, 2000
Sandra Malá: K problematice Večerních písní Antonína Dvořáka, diplomová práce, 2005
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK