Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
AJAX CAT - webový editor s podporou pro překlad
Název práce v češtině: AJAX CAT - webový editor s podporou pro překlad
Název v anglickém jazyce: AJAX CAT - web-based editor backed by machine translation
Klíčová slova: překlad, webová aplikace, CAT
Klíčová slova anglicky: translation, web application, CAT
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2009
Datum zadání: 05.11.2009
Datum a čas obhajoby: 20.06.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Oponenti: RNDr. David Mareček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je implementovat webový textový editor s podporou pro překlad. Základní funkce editoru mohou být omezeny na minimum (např. překlad pouze větu po větě, prostý text bez jakéhokoli formátování). Těžiště práce spočívá v integraci editoru a vhodného systému strojového překladu. Uživatel editoru musí pro danou vstupní větu dostat přehlednou nabídku doporučených překladů jednotlivých částí vstupu. Během psaní editor musí nabízet rovněž doporučené varianty, jak v načatých slovech a větě pokračovat. S ohledem na příliš široký repertoár možných pokračování bude pravděpodobně editor muset se systémem strojového překladu komunikovat nepřetržitě, aby relevantní návrhy dohledával podle toho, jak uživatel výstupní větu postupně formuluje.
Seznam odborné literatury
Google Web Toolkit. http://code.google.com/webtoolkit/

Google App Engine. http://code.google.com/appengine/

Philipp Koehn, caitra. http://tool.statmt.org/

S. Barrachina, O. Bender, F. Casacuberta, J. Civera, E. Cubel, S. Khadivi, A. Lagarda, H. Ney, J. Tomás, E. Vidal, and J. Vilar. Statistical approaches to computer-assisted translation. Computational Linguistics, volume 34, number 4, pages 27, Cambridge, MA, USA, December 2008.

Chris Callison-Burch, 2007. Paraphrasing and Translation. PhD Thesis, University of Edinburgh. http://www.cs.jhu.edu/~ccb/publications/callison-burch-thesis.pdf (kap. 2 a 3)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK