Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Sebeurčující osobní asistence u klientů s tělesným postižením
Název práce v češtině: Sebeurčující osobní asistence u klientů s tělesným postižením
Název v anglickém jazyce: Self-determinant personal assistance of clients with physical disability
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivana Nováková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.12.2006
Datum zadání: 21.12.2006
Datum a čas obhajoby: 20.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2008
Oponenti: PhDr. Dagmar Moravcová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK