Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání volebních kampaní KSČ v letech 1925, 1929 a 1935
Název práce v češtině: Srovnání volebních kampaní KSČ v letech 1925, 1929 a 1935
Název v anglickém jazyce: Comparison of election campaigns of Communist Party in 1925, 1929 and 1935
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2008
Datum zadání: 05.11.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK