Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Insolventnost bank a pravděpodobnost ruinování Fondu pojištění vkladů
Název práce v češtině: Insolventnost bank a pravděpodobnost ruinování Fondu pojištění vkladů
Název v anglickém jazyce: Bank insolvency and ruin probability of the Deposits Assurance Fund
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2008
Datum zadání: 04.11.2008
Datum a čas obhajoby: 16.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2010
Oponenti: RNDr. Ing. Iva Justová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomant popíše aktuální problematiku insolventnosti bank.a její vliv na Fond pojištění vkladů. Dále se pokusí vypočíst pravděpodobnost ruinování Fondu, jehož činnost se namodeluje pomocí modifikace klasického modelu kolektivního rizika. Výsledky této práce student předvede na reálných nebo nasimulovaných datech.
Seznam odborné literatury
[1] Schmidt, Klaus D..: Stochastic Lectures on risk theory. B.G. Teubner. Stuttgart 1996.
[2] Daykin, C. D., Pentikäinen, T., Pesonen M.: Practical risk theory for actuaries. Chapman and Hall. London 1994.
[3] Bühlmann, H.: Mathematical methods in risk theory. Springer. Berlin 1970.
[4] Seal, Hilary L.: Survival probabilities: the goal of risk theory. Wiley. Chichester 1978.
Předběžná náplň práce
Insolventnost bank a pravděpodobnost ruinování
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bank insolvency and ruin probability
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK