Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Finančněprávní aspekty autorského práva
Název práce v češtině: Finančněprávní aspekty autorského práva
Název v anglickém jazyce: Financial aspects of copyright
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.07.2008
Datum zadání: 31.07.2008
Datum a čas obhajoby: 29.10.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.10.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.10.2008
Oponenti: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK