Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynastická politika sasko-cobursko-gothajského rodu v prvej polovici 19. storočia
Název práce v jazyce práce (slovenština): Dynastická politika sasko-cobursko-gothajského rodu v prvej polovici 19. storočia
Název práce v češtině: Dynastická politika sasko-cobursko-gothajského rodu v první polovině 19. století
Název v anglickém jazyce: The Saxe-Coburg and Gotha's dynastic policy in the first half of the 19th century
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2008
Datum zadání: 31.10.2008
Datum a čas obhajoby: 17.09.2010 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
a
Seznam odborné literatury
a
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK