Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Civilní výkon rozhodnutí dle exekučního řádu
Název práce v češtině: Civilní výkon rozhodnutí dle exekučního řádu
Název v anglickém jazyce: Civil enforcement of judgment according to the Execution Procedure Act
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2008
Datum zadání: 30.10.2008
Datum a čas obhajoby: 29.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2009
Oponenti: doc. JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK